Zaujímavosti

Briketa, myšlienka Eliswortha Zwoyera v roku 1897. Neskôr sa k nemu pripojil aj americký podnikateľ Henry Ford.

Výroba kvalitných drevených brikiet prebieha lisovaním čistých pilín, hoblín či štiepky z vysoko výhrevného dreva. V sušiarni sa usušia na 6 – 8% vlhkosti. Vyššia vlhkosť by spôsobila narušenie celistvosti brikety.

K výrobe brikiet sa využíva lis, dosahujúci tlak až 250 barov = 250kg/1 cm2. Intenzita tlaku je významným faktorom výhrevnosti. Kvalitná drevená briketa by mala mať výhrevnosť od 18 – 20 MJ/kg.

Drevené brikety majú nízky obsah vody čím nezaťažujú životné prostredie. Taktiež je veľmi jednoduché ich používanie a skladovanie. Najvyššiu účinnosť dosahujú v kotloch na drevoplyn.