Pelety na kúrenie

Pelety sa vyrábajú lisovaním odpadu v drevosparacujúcom priemysle alebo z odpadu ktorý vzniká v poľnohospodárstve. Základnou surovinou drevených peliet je pilina z tvrdých alebo mäkkých drevín, hoblina, kôra pričom pri ich výroibe sa nepoužívajú žiadne pojivá. Pelety ktoré sa vyrábajú zväčša zo slamy alebo sena nedosahujú výhrevnosť drevených peliet a majú aj vyšší obsah popola.

Pelety sú obnoviteľným zdrojom energie a v plnej miere nahradzujú fosílne palivá a cena nieje závislá od špekulatívnych svetových cien zemného plynu a aj náklady na vykurovanie peletami sú nižšie.

Nakoľko je toto palivo balené v 15 kg vreciach tak sa s ním podstatne lepšie manipuluje ako s palivovým drevom a dá sa aj ľahšie skladovať.

Automatizácia kotla na pelety sa vyrovná ovládaniu klasických plynových kotlov.

Parametre nami dodávaných brikiet