Drevná štiepka

Drevná štiepka je ekonomicky a ekologicky výhodná alternatíva voči vykurovaniu fosílnymi palivami a inýmy pevnými palivami. Využitie drevnej štiepky na vykurovanie je velmi široké od jednouchých kachiel v domácnosti, automatických vykurovacích zariadení v rodinných domoch cez vysokovýkonné kotlové zariadenia v teplárňach s rozvodom centrálneho zásobovania teplom až po zariadenia na výrobu elektrickej energie.

Drevná štiepka sa vyrába z odpadu ktorý vzniká po ťažbe dreva v lese, štiepkovaním špecialne na tieto účely pestovaných energetických drevín alebo z odpadu v drevospracujúcich prevádzkach.

Drevná štiepka je prírodný plne obnoviteľný zdroj energie a šetrí naše životné prostredie.

Dodávame drevnú štiepku pre odvetvia:

 • Energetika – dodávame lesnú drevenú štiepku , vyrobenú z drevnej hmoty obsahujúcu kôru a stromovú zeleň. Využíva sa na výrobu tepla a elektrickej energie. Štiepka je vysoko ekologická nakoľko je z pohľadu emisií CO2 neutrálna – pri jej spaľovaní sa uvoľní toľko CO2 koľko strom spotrebuje počas svojho rastu
 • Drevospracujúci priemysel – dodávame technologickú drevnú štiepku
  • bez obsahu kôry. Tento druh štiepky sa využíva na výrobu celulózy
  • s obsahom kôry ktorú spracovatelia využívajú na výrobu drevovláknitých dosiek
 • Urbanizmus – drevná štiepka je výborná na chodníky v parkoch, verejných priestranstvách, na spevnenie plôch pri kultúrnych podujatiach na voľnom priestranstve, detských ihriskách (stlmuje pád detí) okrem toho že pôsobí esteticky tak ľahko prepúšťa vodu, v lete neakumuluje teplo, trvácna a je prírodná, zabraňuje erózii pôdy.
 • Záhradníctvo – výborný prírodný dekoračný prvok, je trvácny, možnosť aj farebnej
  variácie
 • Jazdecký šport – drevná štiepka je výborný materiál do jazdiarní, hál, tento 100%
  prírodný produkt nakoľko je pružný šetrí pohybový aparát koní, chráni klby a ich
  Ľahko sa vymieňa/odstraňuje
 • Stavebníctvo – stavebný materiál – drevnú štiepku bez obsahu kôry dodávame výrobcom ekologických murovacích tvárnic